Blog

LA MIRA documenta la Catalunya de la COVID-19

El cap de fotografia, Jordi Borràs, recorre Catalunya per capturar llocs i persones en un projecte que tindrà expressions en diversos formats

Des de principis de març, l’equip de LA MIRA treballa per documentar el país sota els efectes del coronavirus. El cap de fotografia del magazín, Jordi Borràs, recorre tot Catalunya amb l’objectiu de capturar llocs, escenaris, situacions, persones que han vist com es transformava la seva realitat. Ho fem pensant en el present, però, sobretot, en el futur. LA MIRA va decidir documentar aquest nou mapa inaudit de Catalunya i de la seva societat davant el transcendental moment que viu el país i el món. L’objectiu de tot aquest treball, del qual ara només es veu una petita part, és un projecte que tindrà expressió en formats visuals, textuals i sonors. 

Aquest dilluns, 13 d’abril, Jordi Borràs ha explicat i mostrat al Telenotícies vespre de TV3 la feina que anem fent i que té el propòsit de narrar el moment actual perquè també el puguem interpretar en el futur. Aquí podeu recuperar la peça del TN: 

I també n’ha parlat al Tot es mou: